Спорт өрөлт

Спорт өрөлтийн дэвсгэр

35,000₮

Богино тайлбар
Ягаан дэвсгэр болон ногоон шартай дэвсгэр дууссан.
Тоо ширхэг
Богино тайлбар
Ягаан дэвсгэр болон ногоон шартай дэвсгэр дууссан.
Дэлгэрэнгүй

Спорт өрөлтөөр хичээллэх үед буюу аягыг хурдтай өрж хураах үед хальтрахаас сэргийлэх үүднээс дэвсгэр дээр үйлдлийг гүйцэтгэдэг. Дэвсгэр нь спорт өрөлтийн зайлшгүй чухал хэрэгслийн нэг юм.

Дэлгэрэнгүй

Спорт өрөлтөөр хичээллэх үед буюу аягыг хурдтай өрж хураах үед хальтрахаас сэргийлэх үүднээс дэвсгэр дээр үйлдлийг гүйцэтгэдэг. Дэвсгэр нь спорт өрөлтийн зайлшгүй чухал хэрэгслийн нэг юм.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.