Шоо

4х4х4 шоо

14,000₮

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Петр Себестени хэмээх Будапештын математикч 1980 онд 4x4x4 шоог зохион бүтээжээ. Түүнийг анх Германы Гамбург хотод шилжин суурьшихдаа хэд хэдэн 3x3x3 шоог авч очсон бөгөөд тухайн үед Германд шоо нэвтэрч эхлээгүй байсан юм. Мөн Будапешт хотод байхдаа 3x3x3 шоог эвлүүлэх өөрийн аргыг тэрээр бодож олсон байсан бөгөөд тэрээр шоог дунджаар 3-аас 3.5 минутанд эвлүүлж чаддаг байжээ.

Эргэлт сайтай. Улсын болон олон улсын рубик шооны тэмцээний нэг төрөл бол 4x4x4 шоо эвлүүлэх байдаг.

Дэлгэрэнгүй

Петр Себестени хэмээх Будапештын математикч 1980 онд 4x4x4 шоог зохион бүтээжээ. Түүнийг анх Германы Гамбург хотод шилжин суурьшихдаа хэд хэдэн 3x3x3 шоог авч очсон бөгөөд тухайн үед Германд шоо нэвтэрч эхлээгүй байсан юм. Мөн Будапешт хотод байхдаа 3x3x3 шоог эвлүүлэх өөрийн аргыг тэрээр бодож олсон байсан бөгөөд тэрээр шоог дунджаар 3-аас 3.5 минутанд эвлүүлж чаддаг байжээ.

Эргэлт сайтай. Улсын болон олон улсын рубик шооны тэмцээний нэг төрөл бол 4x4x4 шоо эвлүүлэх байдаг.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.