Ном

Хүссэн хэлээрээ ГУРВАН сарын дотор чөлөөтэй ярьж сурах нь

19,500₮

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Энэхүү ном шинэ хэл сурах бүрийдээ олж мэдсэн үнэ цэнэтэй сургамж, зөвлөгөөнүүдээ хүргэж, олон хэлтэй болсон арга техник болоод хэл сурах үед тулгардаг асуудлуудыг хэрхэн шийдэх талаар хуваалцах болно. Эдгээр зөвлөгөөг нас, хэлний түвшнээс үл хамааран аль ч улс оронд амьдарч буй суралцагч хэрэгжүүлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Энэхүү ном шинэ хэл сурах бүрийдээ олж мэдсэн үнэ цэнэтэй сургамж, зөвлөгөөнүүдээ хүргэж, олон хэлтэй болсон арга техник болоод хэл сурах үед тулгардаг асуудлуудыг хэрхэн шийдэх талаар хуваалцах болно. Эдгээр зөвлөгөөг нас, хэлний түвшнээс үл хамааран аль ч улс оронд амьдарч буй суралцагч хэрэгжүүлэх боломжтой.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.